2013 оны Өмдгүй өдөр

0

2013 оны Өмдгүй өдөр


Жил бүр зохиогддог Өмдгүй өдөр No Pants Day энэ онд 12 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж, Хятадын Шанхайгаас Америкийн Нью Йорк хүртэлх олон том хотуудад метрогоор зорчиж байсан хэсэг хүмүүс метрон дотор өмдөө тайчин энэхүү үйл явдлыг эхлүүлсэн байна. Improv Everywhere-ийн сахилгагүй, дүрсгүй залуусын зүгээр л хөгжилдөх бодол зорилготойгоор санаачилсан энэ үйл явдлын 2013 оны Өмдгүй өдөрт Дэлхийн 20 улс орны 60 орчим хот суурингийн оршин суугчид оролцож, өөрсөддөө болон олон нийтэд инээдтэй, хөгжилтэй бөгөөд онцгой содон байдлыг мэдрүүлжээ.

Шанхайн метронд яваа зорчигч Өмдгүйгээр метрогоор зорчих өдрөөр өмдгүй яваа эрийг харж байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метронд өмдөө тайлж байгаа эрийг харж байгаа зорчигчдын царай. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Өмдгүй өдрөөр Шанхайн метронд зорчиж яваа хоёр өмдгүй эмэгтэйг зорчигчид харж байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метронд өмдөө тайлж байгаа хүнийг зорчигчид харж байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метроны зорчигчид өмдгүй зорчиж яваа эрийг харж байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метронд Өмдгүйгээр метрогоор зорчих өдөрт оролцогчид явж байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метронд өмдгүй яваа хүн болон бусад зорчигчид. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метронд яваа өмдгүй зорчигч нутгийн зорчигчидтой ярилцаж байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шанхайн метронд яваа өмдгүй зорчигчид шатар тоглож байна. ALY SONG/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Болгарын Софи хотын метронд яваа өмдгүй эрчүүд. STOYAN NENOV/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Софи хотын метроны буудал дээр үнсэлцэж байгаа өмдгүй хосууд болон бусад өмдгүй зорчигчид. STOYAN NENOV/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Софи хотын метроны буудал дээр метро хүлээн сууж байгаа өмдгүй эр. STOYAN NENOV/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Өмдгүйгээр метрогоор зорчих өдрөөр Софи хотын метроны буудал дээр байгаа өмдгүй хүмүүс. STOYAN NENOV/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Софи хотын метронд яваа зорчигчид өмдгүй хүмүүсийг харж байна. STOYAN NENOV/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Шведийн нийслэл Стокгольм хотын метроны буудал дээр Өмдгүй өдрөөр зогсож байгаа өмдгүй эр. SCANPIX SWEDEN/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Стокгольмын метронд өмдгүй яваа зорчигчид. SCANPIX SWEDEN/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний Өмдгүй өдөрт оролцогчид. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метронд өмдгүйгээр зорчиж байгаа зорчигчид сууж байгаа нь. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метронд Өмдгүйгээр метрогоор зорчих өдрөөр өмдгүй яваа хүнийг харж байгаа зорчигчид. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метронд яваа өмдгүй эр сонин уншиж байна. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метронд өмдгүй яваа зорчигчид сууж байна. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээр байгаа өмдгүй хүмүүс. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээрх Өмдгүй өдөрт оролцогчид. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроноос өмдгүй зорчигчид бууж байна. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээр метро хүлээж байгаа өмдгүй хүмүүс. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээр ирж байгаа метронд суухаар дөхөж байгаа өмдгүй хүмүүс. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээр өмдгүй хүмүүсийн дэргэдүүр тэрэгтэй хүүхдээ түрэн явж байгаа хүн. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээрх Өмдгүй өдөрт оролцогчид. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Берлиний метроны буудал дээрх өмдгүй хүмүүсийг харж байгаа хүн. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йорк хотын төвийн метронд өмдгүй зорчигчийг харж байгаа бусад зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексикийн метроны буудал руу орж ирж байгаа өмдгүй хүмүүс. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метроны буудал дээрх Өмдгүй өдөрт оролцогчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа зорчигчид өмдгүй зорчигчийг харж байна. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчийг харж байгаа бусад зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йорк хотын төвийн метроны буудал руу очихоор Лексингтон өргөн чөлөөг гаталж байгаа өмдгүй хүмүүс. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метронд яваа Өмдгүй өдөрт оролцогчид. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метрон дотор яваа өмдгүй зорчигчийг хүмүүс харж байна. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метронд яваа Өмдгүй өдрийн оролцогчид. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын Юнион Скверт зогсож байгаа Өмдгүй өдрийн оролцогчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метрог хүлээж байгаа өмдгүй хүмүүс. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метронд өмдгүй яваа зорчигч. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метрог хүлээж байгаа өмдгүй хүмүүс. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метрог хүлээж байгаа Өмдгүйгээр метрогоор зорчих өдөрт оролцож байгаа хүмүүс. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метрог хүлээж байгаа Өмдгүй өдрийн оролцогчид. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метрог хүлээж байгаа Өмдгүйгээр метрогоор зорчих өдөрт оролцож байгаа хүмүүс. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метрог хүлээж байгаа Өмдгүй өдрийн оролцогчид. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын Өмдгүй өдөрт оролцогч. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын метрог хүлээж байгаа Өмдгүй өдрийн оролцогчид. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Мексик хотын Өмдгүй өдрийн оролцогчид метро хүлээж байна. HENRY ROMERO/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метроны буудал дээрх Өмдгүй өдөрт оролцогчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын Өмдгүй өдөрт оролцсоныхоо дараа Юнион Скверийн шон дээр савалж байгаа эрчүүд. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчдыг харсан зорчигч эмэгтэйн царай. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчид. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигч. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчдын зургийг авч байна. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

Нью Йоркын метронд яваа өмдгүй зорчигчийг хүмүүс харж байна. CARLO ALLEGRI/REUTERS

[ XopoM.com ] фото

0
ГоёГоё
0
Ха ХаХа Ха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
БахархмаарБахархмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

13 Сэтгэгдэл

 1. Зочин

  2013/01/20 at 12:51

  *** nar yarvaitsan naajiishd. uursduu shaldan bish yum shig.:-x

 2. Зочин

  2013/01/20 at 12:54

 3. mastiphal25

  2013/01/20 at 13:58

  :)) [img]http://tinyurl.com/a3g5kwt[/img][img]http://tinyurl.com/b522yp5[/img]

 4. EXTENSA4630Z

  2013/01/20 at 14:20

  yuun soliorol vee

 5. brokenbaby

  2013/01/20 at 19:01

  :) [img]http://tinyurl.com/beyp9ad/.jpg[/img][img]http://tinyurl.com/awyrqd6/.jpg[/img]

 6. fo1133

  2013/01/20 at 19:19

  wow :)) [img]http://tinyurl.com/b522yp5[/img] [img]http://tinyurl.com/a3g5kwt[/img] [img]http://tinyurl.com/axcszfx[/img] [img]http://tinyurl.com/bazwf8l[/img]

 7. Зочин

  2013/01/20 at 22:53

  энэ тайлбараа хэд бичдийн бэ? хаха их хөдөлмөр орж дээ.

 8. Зочин

  2013/01/21 at 04:12

  европ уудаа гэж

 9. tuko_g

  2013/01/21 at 12:29

  xexexe

 10. Зочин

  2013/01/22 at 00:17

  waw ene mongold bolwol ch javascript:justreturn()

 11. Зочин

  2013/01/22 at 22:59

  yamr azgui bhara asian bolood turchdug bnaa

 12. Зочин

  2013/01/23 at 19:13

  http://www.facebook.com/pages/hand-art-studio/160092050721350 ene huudasaar zochilooroi hand art studio

 13. Зочин

  2013/03/19 at 10:47

  goe tursiktei baih heregtein baindaa ^^

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй. Required fields are marked *