Амьд байгалийн шилдэг 10 гэрэл зурагчны бүтээлүүд

2

Өнөөдөр дэлхийн хүн төрөлхтний дийлэнх нь амьд байгалиас хол хөндий амьдралаар амьдарч байгаа. Техник технологийн ертөнцөд амьдарч байгаа биднийг амьд байгальтай бодит бусаар холбодог нэг зүйл бол гэрэл зураг билээ. Жинхэнэ амьд байгалийн дунд, онгон зэрлэг ертөнцөд очих боломжгүй байлаа ч байгалийн сайхныг, ер бусын үзэсгэлэнг нь мэдрэх боломжийг олгож байгаад нь гэрэл зургийн урлагт талархаад барамгүй. Тэр дундаа амьд байгалийн дүр зургийг, зэрлэг догшин амьтдын төрхийг гэрэл зургийнхаа дуранд олзолж чаддаг авьяаслаг, чадварлаг, бүтээлч, адал явдлын эрэлхийлэгч гэрэл зурагчдыг бахдан бишрэхгүй байхын аргагүй. Дараах 10 гэрэл зурагчин нь амьд байгаль, амьтны ертөнцийн хамгийн шилдэг гэрэл зурагчид юм.

1. Гэрэл зурагчин Morkel Erasmus-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 1

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 2

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 3

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 4

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 5

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 6

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 7

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 8

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 9

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 10

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 11

2. Гэрэл зурагчин Roeselien Raimond-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 12

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 13

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 14

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 15

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 16

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 17

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 18

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 19

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 20

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 21

3. Гэрэл зурагчин Tin Man-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 22

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 23

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 24

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 25

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 26

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 27

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 28

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 29

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 30

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 31

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 32

4. Гэрэл зурагчин Jaco Marx-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 33

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 34

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 35

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 36

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 37

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 38

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 39

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 40

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 41

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 42

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 43

5. Гэрэл зурагчин Marsel van Oosten-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 44

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 45

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 46

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 47

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 48

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 49

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 50

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 51

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 52

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 53

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 54

6. Гэрэл зурагчин Marina Cano-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 55

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 56

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 57

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 58

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 59

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 60

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 61

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 62

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 63

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 64

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 65

7. Гэрэл зурагчин Kyriakos Kaziras-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 66

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 67

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 68

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 69

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 70

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 71

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 72

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 73

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 74

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 75

8. Гэрэл зурагчин Sue Demetriou-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 76

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 77

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 78

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 79

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 80

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 81

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 82

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 83

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 84

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 85

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 86

9. Гэрэл зурагчин Sergey Ivanov-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 87

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 88

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 89

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 90

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 91

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 92

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 93

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 94

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 95

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 96

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 97

10. Гэрэл зурагчин Will Burrard-Lucas-н бүтээлүүд

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 98

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 99

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 100

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 101

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 102

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 103

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 104

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 105

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 106

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 107

Онгон зэрлэг байгаль ертөнцийн 10 шилдэг гэрэл зурагчин 108

8
ГайхмаарГайхмаар
5
ХөөрхөнХөөрхөн
3
ГоёГоё
2
БахархмаарБахархмаар
1
Ха ХаХа Ха
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

2 Сэтгэгдэл

  1. гэрэл зурагчдын амьд байгалийн 10 шилдэг бүтээл л гэж бичмээр юм уул нь

  2. Заяа

    2015/03/23 at 13:17

    @чулуунбаатар уянга 10 гэрэл зурагчны 10аас олон зураг байгаа биз дэ! өөнтөглөхөөсөө өмнө толгойгоо ажиллуулж сурмаар юм.

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй. Required fields are marked *