“Үндэсний Аюулгүй байдал Стратегийн Газар”-аас энэ жил АНУ-тай дайтах хэмжээний улс орнуудаар манай хоёр хөрш болох ОХУ болон БНХАУ-ыг тус тус нэрлээд байсан билээ.

Ямар ч улс оронд цэрэг армийн хүчин чадал гэдэг хамгийн чухал зүйл байдаг. Тэгвэл саяхан 2018 оны байдлаар дэлхийн хамгийн хүчирхэг цэрэг армитай 25 улсын жагсаалтыг гаргасан ба энэхүү жагсаалтыг гаргахдаа 136 улсыг цэрэг армийн хувьд хүчин чадлаар нь индекс оноо өгч гаргасан байна.

Мөн бусад хүчин зүйлс болох зэр зэвсэг болон цэргийн тоо зэргийг харгалзан үзжээ. Түүнчлэн газар зүйн байршил, цэргийн зохион байгуулалт, байгалийн нөөц бололцоо, үйлдвэрлэл, цөмийн зэвсэгтэй эсэх гэх мэт хүчин зүйлсийг жагсаалт гаргахдаа тусгайлан анхаарсан ажээ.

Ингээд та бүхэнд энэ оны байдлаар дэлхий дээрх хамгийн хүчирхэг цэрэг армитай 25 улсыг танилцуулж байна.

25. Канад

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4356 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 35,623,680

Нийт цэргийн тоо: 88,000

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 413

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 60

Байлдааны танк: 80

Байлдааны усан онгоцны тоо: 63

Батлан хамгаалахын төсөв: 16.4 тэрбум доллар

 

24. Тайван

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4331

Нийт хүн ам: 23,508,428

Нийт цэргийн тоо: 1,932,500

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 843

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 286

Байлдааны танк: 2,005

Байлдааны усан онгоцны тоо: 87

Батлан хамгаалахын төсөв: 10.725 тэрбум доллар

 

23. Алжир

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4296

Нийт хүн ам: 40,969,443

Нийт цэргийн тоо: 792,350

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 528

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 97

Байлдааны танк: 2,405

Тэнгисийн цэргийн тоо: 85

Батлан хамгаалахын төсөв: 10.57 тэрбум доллар

 

22. Польш

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4276 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 38,476,269

Нийт цэргийн тоо: 184,650

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 466

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 99

Байлдааны танк: 1,065

Тэнгисийн цэргийн тоо: 83

Батлан хамгаалахын төсөв: 9.36 тэрбум доллар

 

21. Австрали

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4203

Нийт хүн ам: 23,232,413

Нийт цэргийн тоо: 79,700

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 469

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 78

Байлдааны танк: 59

Тэнгисийн цэргийн тоо: 47

Батлан хамгаалахын төсөв: 26.3 тэрбум доллар

 

20. Вьетнам

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4908

Нийт хүн ам: 96,160,163

Нийт цэргийн тоо: 5,488,500

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 283

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 76

Байлдааны танк: 1545

Тэнгисийн цэргийн тоо: 65

Батлан хамгаалахын төсөв: 3.365 тэрбум доллар

 

19. Испани

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.4079 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 48,958,159

Нийт цэргийн тоо: 174,700

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 524

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 122

Байлдааны танк: 327

Тэнгисийн цэргийн тоо: 46

Батлан хамгаалахын төсөв: 11.6 тэрбум доллар

 

18. БНАСАУ

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.3876

Нийт хүн ам: 25,248,140

Нийт цэргийн тоо: 6,445,000

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 944

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 458

Байлдааны танк: 5243

Тэнгисийн цэргийн тоо: 967

Батлан хамгаалахын төсөв: 7.5 тэрбум доллар

 

17. Пакистан

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.3689

Нийт хүн ам: 204,924,861

Нийт цэргийн тоо: 919,000

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 1,281

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 321

Байлдааны танк: 2,182

Тэнгисийн цэргийн тоо: 197

Батлан хамгаалахын төсөв: 7 тэрбум доллар

 

16. Израиль

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.3444

Нийт хүн ам: 8,299,706

Нийт цэргийн тоо: 615,700

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 596

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 252

Байлдааны танк: 2,760

Тэнгисийн цэргийн тоо: 65

Батлан хамгаалахын төсөв: 20 тэрбум доллар

 

15. Индонез

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.3266

Нийт хүн ам: 206,580,739

Нийт цэргийн тоо: 975,750

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 478

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 41

Байлдааны танк: 418

Тэнгисийн цэргийн тоо: 221

Батлан хамгаалахын төсөв: 6.9 тэрбум доллар

 

14. Бразил

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.3198

Нийт хүн ам: 207,353,391

Нийт цэргийн тоо: 1,987,000

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 723

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 43

Байлдааны танк: 469

Тэнгисийн цэргийн тоо: 110

Батлан хамгаалахын төсөв: 29.3 тэрбум доллар

 

13. Иран

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.3131

Нийт хүн ам: 82,021,564

Нийт цэргийн тоо: 934,000

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 505

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 150

Байлдааны танк: 1,650

Тэнгисийн цэргийн тоо: 398

Батлан хамгаалахын төсөв: 6.3 тэрбум доллар

 

12. Египет

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.2751

Нийт хүн ам: 97,041,072

Нийт цэргийн тоо: 1,329,250

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 1,132

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 309

Байлдааны танк: 4,946

Тэнгисийн цэргийн тоо: 319

Батлан хамгаалахын төсөв: 4.4 тэрбум доллар

 

11. Итали

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.2565 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 62,137,802

Нийт цэргийн тоо: 267,500

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 828

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 90

Байлдааны танк: 200

Тэнгисийн цэргийн тоо: 143

Батлан хамгаалахын төсөв: 37.7 тэрбум доллар

 

10. Герман

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.2461 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 80,594,017

Нийт цэргийн тоо: 208,641

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 714

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 94

Байлдааны танк: 432

Тэнгисийн цэргийн тоо: 81

Батлан хамгаалахын төсөв: 45.2 тэрбум доллар

 

9. Турк

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.2216 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 80,845,215

Нийт цэргийн тоо: 710,565

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 1,056

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 207

Байлдааны танк: 2,446

Тэнгисийн цэргийн тоо: 194

Батлан хамгаалахын төсөв: 10.2 тэрбум доллар

 

8. Япон

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.2107

Нийт хүн ам: 126,451,398

Нийт цэргийн тоо: 310,457

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 1,508

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 290

Байлдааны танк: 679

Тэнгисийн цэргийн тоо: 131

Батлан хамгаалахын төсөв: 44 тэрбум доллар

 

7. БНСУ

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.2001

Нийт хүн ам: 51,181,299

Нийт цэргийн тоо: 5,827,250

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 1,560

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 406

Байлдааны танк: 2,654

Тэнгисийн цэргийн тоо: 166

Батлан хамгаалахын төсөв: 40 тэрбум доллар

 

6. Их Британи

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.1917 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 64,769,452

Нийт цэргийн тоо: 279,230

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 832

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 103

Байлдааны танк: 227

Тэнгисийн цэргийн тоо: 76

Батлан хамгаалахын төсөв: 50 тэрбум доллар

 

5. Франц

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.1869 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 67,106,161

Нийт цэргийн тоо: 388,635

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 1,262

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 299

Байлдааны танк: 406

Тэнгисийн цэргийн тоо: 118

Батлан хамгаалахын төсөв: 40 тэрбум доллар

 

4. Энэтхэг

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.1417

Нийт хүн ам: 1,281,935,911

Нийт цэргийн тоо: 4,207,250

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 2,185

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 590

Байлдааны танк: 4,423

Тэнгисийн цэргийн тоо: 295

Батлан хамгаалахын төсөв: 47 тэрбум доллар

 

3. БНХАУ

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.0852

Нийт хүн ам: 1,379,302,771

Нийт цэргийн тоо: 2,693,000

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 3,035

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 1,125

Байлдааны танк: 7,716

Тэнгисийн цэргийн тоо: 714

Батлан хамгаалахын төсөв: 151 тэрбум доллар

 

2. ОХУ

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.00841

Нийт хүн ам: 142,257,519

Нийт цэргийн тоо: 3,586,128

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 3,914

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 290

Байлдааны танк: 20,300

Тэнгисийн цэргийн тоо: 818

Батлан хамгаалахын төсөв: 47 тэрбум доллар

 

1. АНУ

Хүчин чадлын индекс оноо: 0.00818 /НАТО-ын гишүүн/

Нийт хүн ам: 326,625,791

Нийт цэргийн тоо: 2,083,100

Байлдааны нисэх онгоцны тоо: 13,362

Байлдааны нисэх онгоцны нисгэгчийн тоо: 1,962

Байлдааны танк: 5,884

Тэнгисийн цэргийн тоо: 415

Батлан хамгаалахын төсөв: 647 тэрбум доллар

10
ТэнэглэлТэнэглэл
5
ГоёГоё
3
ГайхмаарГайхмаар
2
БурууБуруу
1
Ха ХаХа Ха
1
ХарамсалтайХарамсалтай
1
ХөөрхөнХөөрхөн
0
БахархмаарБахархмаар
Баярлалаа!

Фейсбүүк сэтгэгдэл

9 Сэтгэгдэл

 1. Jargal Bat

  Jargal Bat

  2018/12/04 at 15:42

  Hervee 13r zuund iim uzuulelt gargadag bsan bol Mongol bas l suraggui bsan bh da huurhii. Gehedee bid delkhiig ezelchihsen l yum da. Baildah chadvar gedeg gol uzuulelt shu de.

 2. Bayaraa Baagii

  Bayaraa Baagii

  2018/12/04 at 16:29

  russia 818 tanktai bailaa yu ene shal hudla minii unshij baisnaar 15000 tankt gj bsan

 3. Шурик Шурик

  Шурик Шурик

  2018/12/04 at 17:37

  тэнгисийн цэргийн тоо худлаа байна. хөлгийн тоо байлгүй дээ

 4. Шурик Шурик

  Шурик Шурик

  2018/12/04 at 17:37

  шаал худлаа тоонууд орос хамгийн их танктай. бараг л 20 мянга

 5. Хуягцогт Энхбат

  Хуягцогт Энхбат

  2018/12/04 at 20:35

  76 ааг үхээд зуун жил болсны дараа монгол батаараа эхний 5д орно. ???

 6. Д. Билгүүн

  Д. Билгүүн

  2018/12/04 at 20:58

  ene bol zugerl alban bus too ymarch uls oron oorsdinho tsereg tehnikig bugdin delged hled bhguishde

 7. АНУ өөрсдийгөө өргөмжлөхөө мартсангүй

 8. Bayrhuu Davaanyam

  Bayrhuu Davaanyam

  2018/12/05 at 06:46

  Taivan uls gj bhguidee

 9. Canna Marifana

  Canna Marifana

  2018/12/05 at 14:59

  Тэнгисийн цэрэггүйн байшд эд нар чинь ? тэнгисээр нь эмзэглэмээр юм байна даа хаха

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй.