Таныг онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа

6
1
28,899

Өнөө үед хэн нэгний шивээсийг хараад гайхширдаг хүн ховор болсон. Тэр ч бүү хэл бага сургуулийн багш нар хүртэл биеийнхээ арилшгүй зургийг ил харуулахдаа бахархалтай байдаг болсон үе. Мөн шивээс сонирхдог хүн бүр бусдаас онцгой, өөрийн гэсэн онцгой хэв шинжийг хадгалсан, магадгүй ямар нэгэн нууцтай нь холбоотой содон шивээсийг хийлгэхийг хүсдэг. Магадгүй та ч бас өөрийн гэсэн давтагдашгүй, таны өвөрмөц онцлогийг хадгалж тодруулан харуулах шивээс хийлгэхийг хүсэж байгаа бол дараах зургуудыг анхаарал тавин үзээрэй. Танд санаа өгөх мини-таттоонуудын зургууд олон байгаа шүү.

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 1

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 2

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 3

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 4

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 5

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 6

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 7

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 8

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 9

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 10

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 11

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 12

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 13

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 14

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 15

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 16

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 17

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 18

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 19

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 20

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 21

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 22

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 23

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 24

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 25

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 26

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 27

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 28

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 29

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 30

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 31

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 32

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 33

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 34

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 35

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 36

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 37

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 38

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 39

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 40

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 41

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 42

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 43

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 44

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 45

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 46

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 47

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 48

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 49

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 50

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 51

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 52

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 53

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 54

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 55

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 56

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 57

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 58

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 59

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 60

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 61

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 62

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 63

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 64

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 65

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 66

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 67

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 68

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 69

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 70

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 71

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 72

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 73

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 74

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 75

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 76

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 77

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 78

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 79

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 80

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 81

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 82

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 83

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 84

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 85

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 86

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 87

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 88

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 89

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 90

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 91

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 92

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 93

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 94

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 95

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 96

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 97

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 98

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 99

Таны онцгойруулах бяцхан шивээсний гайхалтай 100 санаа 100

39
ГоёГоё
5
ХөөрхөнХөөрхөн
4
БахархмаарБахархмаар
4
ГайхмаарГайхмаар
3
БурууБуруу
2
ХарамсалтайХарамсалтай
1
ТэнэглэлТэнэглэл
0
Ха ХаХа Ха
Баярлалаа!

Фейсбүүк сэтгэгдэл

6 Сэтгэгдэл

 1. Munkh-Erdene Nyamsuren

  Munkh-Erdene Nyamsuren

  2016/06/09 at 11:36

  Enkh-Uul Emi

 2. Haliunaa Gyennadii

  Haliunaa Gyennadii

  2016/06/09 at 12:35

  Boldoo Solongo eniig uz tgd 7 sard ali negiig n …..

 3. Mijka Mijka

  Mijka Mijka

  2016/06/09 at 13:06

  Ymar huurhun yum be iim jijighen ch hamaagvi shiweestei bolchix yumsan ?

 4. J Rock Queen

  J Rock Queen

  2016/06/09 at 15:38

  Ss

 5. Altantuya Morris

  Altantuya Morris

  2016/06/10 at 08:30

  Умар муухай шивээснууд бэ.

 6. Tsogtgerel Batka

  Tsogtgerel Batka

  2016/06/11 at 01:10

  Regzed Nasan

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй.