Сонирхолтой зураг #344 [180 фото]

24
0
16,380

Сонирхолтой зураг #344 [180 фото]


Эрхэм хэрэглэгч та бүхний амралтын өдрийн амгаланг айлтгая. Налгар дулаахан намрын энэ өдөр тохиож байгаа таны амралтыг тав тух, хөгжил хөөр, баяр баясгалангаар дүүрэн байхыг хүсээд та бүхний талархан үздэг “Сонирхолтой зураг” цувралынхаа ээлжит дугаарыг өргөн барьж байна. Хорвоо дэлхийд болж өнгөрсөн хамгийн хөгжилтэй, хөгтэй, сонин хачин үйл явдал, цаг мөчийг гэрэл зургийн хальснаа буулган үлдээсэн эдгээр зургууд таны амралтын өдрийн нэгээхэн агшныг гэрэл гэгээтэй мэдрэмжээр дүүргэж чадна гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

[ XopoM.com ] Сонирхолтой зураг #344

1
ГоёГоё
0
Ха ХаХа Ха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
БахархмаарБахархмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

24 Сэтгэгдэл

 1. DarkAngilRock

  2011/09/24 at 13:30

  BAS L TAS TAS ZURGUUD BNA SHUU TNX

 2. hackTJ

  2011/09/24 at 13:45

  so cool

 3. Dx555

  2011/09/24 at 13:50

  haha ysto goy

 4. capaa7g

  2011/09/24 at 14:04

  balai yen

 5. Зочин

  2011/09/24 at 15:05

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

  “ХУРИМ”-ын болон тэмдэглэлт ой хүндэтгэлийн арга хэмжээг мэргэжлийн чадварлаг хамт олон чанарын өндөр түвшинд бүтэн болон хэсэгчлэн зохион байгуулна Баярын бичлэг зураг авалт хамтлаг дуучид бүх төрлийн урлаг соёлын арга хэмжээ гэх мэт… ”Монголын Шоу Менежерүүдийн Холбоо” ТББ “SHOW” ХХК Утас91948184 91112311 50000040 Бид таны аз жаргалыг нэмнэ ONLINE лавлах [email protected]

 6. Зочин

  2011/09/24 at 15:05

  ter baahan eronhiilogchid awhuultsan zurag chine mani ELBEGEEG dartsan bna shdee xaxa :-)

 7. Зочин

  2011/09/24 at 15:32

  manai eurunhiilugchiin zurag ewluuleguu te/

 8. Зочин

  2011/09/24 at 16:35

  Medee evluuleg … harin yamar novsh n iim yum hiideg bainaa :-D

 9. tuwshuu_answer

  2011/09/24 at 17:37

  mongold dahi angliin premier league-iin blog BARCLAYS.MINIIH.COM d zochlooroi. man utd, man city, chelsea, liverpool, arsenal, tottenham, demjdeg bag ul hamaaran manai blogt zochlooroi BARCLAYS PREMIER LEAGUE is the best league!!!

 10. BizY

  2011/09/24 at 17:57

  laitai

 11. BeCk2112

  2011/09/24 at 18:10

  haha dajgui shuu

 12. REDSTORM

  2011/09/24 at 19:07

  GOY ZURAGNUUD BNA

 13. pilguun

  2011/09/24 at 21:36

  goy zurag bn aa bn

 14. labyrinth

  2011/09/24 at 23:59

  haha so funny

 15. shiji_batuka

  2011/09/25 at 00:31

  lol

 16. Зочин

  2011/09/25 at 03:46

  Сайн байцгаана уу? Та хүссэн мэдээ мэдээлэл дуу хөгжим , шинэ шилдэг кино , Монголд гарч буй ТВ нэвтрүүлгүүд гэх мэт маш олон мэдээ мэдээллийг нэг дороос үзмээр байна уу? Тэгвэл http://www.bidmongol.net сайтад таны хүссэн бүх зүйл байгаа. Мөн хүссэнээ захиал бид тавиад л өгөх болно……. Гадаадад оршин суугаа элэг нэгт Монгол туургатан ах дүүстэйгээ бид Үргэлж хамт http://www.bidmongol.net Холбоо барих: Э-майл: [email protected] , [email protected] Утас : 010-2128-4229 Бидэнтэйгээ хамт байгаарай!!! Анхаарал тавьсан танд баярлалаа таныг хүндэтгэсэн BidMonGoL™-ын хамт олон…..

 17. Sfile

  2011/09/25 at 14:25

  Hugjiltei zurag ch bnaaa Shakderzaw!!!!!

 18. Donjman

  2011/09/25 at 14:41

  haha

 19. tuulaixan

  2011/09/25 at 20:38

  хахаахха

 20. Зочин

  2011/09/26 at 12:59

  Элбэгээ нээрээ ичиж үхмээр юмаа улсын нэр сүр гутаасан балай юм ганц зураг ч олигтой даруулчихаж чадахгүй бүх сайтан дээр энэ тэнэг зураг нь гарчихсан байх юмаа

 21. muty

  2011/09/26 at 14:32

  xa xa x a x. ter Sakura, Asti & Obilo ed nar tas tas

 22. SoL0

  2011/09/26 at 19:16

  xaxa

 23. erxem_0505

  2011/10/04 at 10:35

  sonirxoltoi blaa shvvv

 24. Зочин

  2011/10/07 at 15:18

  yostoi huurhun zuragnuud bnaaaaaa yun huulhiiin chaavaaaas

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй.