Холливудын кинонууд визуаль эффект ашиглахын өмнө ба дараа

6
0
7,928

Уран сайхны кинонууд визуаль эффектгүйгээр ямар харагдах бол? Холливудын олон гайхалтай дуулиан тарьсан кинонууд компьютерын визуаль эффектгүйгээр хийгдсэн нь үгүй байдаг ба визуаль эффектийг хийсний дараах байдлаараа үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөсөн шилдэг бүтээл болдог. Та бидний мэдэх алдартай кинонууд визуаль эффект хийгдэхээс өмнө болон хийгдсэний дараа ямар байдгийг дараах харьцуулсан зурагнууд харуулж байгаа юм.

1. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 1 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 2

2. Guardians of the Galaxy

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 3 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 4

3. Pirates of the Caribbean

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 5 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 6

4. Life of Pi

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 7 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 8

5. The Hobbit: An Unexpected Journey

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 9 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 10

6. The Twilight Saga: Eclipse

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 11 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 12

7. Alice in Wonderland

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 13 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 14

8. Boardwalk Empire

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 15 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 16

9. The Great Gatsby

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 17 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 18

10. The Dark Knight

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 19 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 20

11. Matrix

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 21 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 22

12. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 23 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 24

13. Oz The Great and Powerful

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 25 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 26

14. X-Men: Days of Future Past

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 27 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 28

15. Alice in Wonderland

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 29 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 30

16. The Hobbit

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 31 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 32

17. The mystery in their eyes

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 33 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 34

18. The Wolf of Wall Street

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 35 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 36

19. Harry Potter and the Half-Blood Prince

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 37 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 38

20. Life of Pi

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 39 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 40

21. The Lord of the Rings

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 41 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 42

22. Avengers

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 43 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 44

23. The Walking Dead

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 45 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 46

24. Rise of the Planet of the Apes

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 47 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 48

25. The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 49 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 50

26. Godzilla

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 51 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 52

27. Mad Max: Fury Road

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 53 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 54

28. Deadpool

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 55 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 56

29. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 57 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 58

30. Gravity

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 59 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 60

31. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 61 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 62

[clear][divider style="dashed" top="10" bottom="5"][clear]

Энэ 7 хоногийн хамгийн их уншсан мэдээллүүдийг үзэх үү? 😃


[fmcb_contact text="Тэгье, мэдээ үзэх" bg_color="#0084ff" text_color="#ffffff" only_mobile="n" username="xopom" animation="shadow"] [clear][divider style="dashed" top="35" bottom="10"][clear]

32. Mad Max: Fury Road

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 63 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 64

33. The 300 Spartans

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 65 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 66

34. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 67 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 68

35. Mad Max: Fury Road

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 69 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 70

36. Elysium

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 71 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 72

37. Robocop

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 73 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 74

38. King Arthur

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 75 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 76

39. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 77 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 78

40. Mad Max: Fury Road

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 79 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 80

41. Episodes

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 81 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 82

42. The Maze Runner

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 83 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 84

43. Grey’s Anatomy

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 85 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 86

44. The Man From U.N.C.L.E.

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 87 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 88

45. Into the Woods

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 89 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 90

46. ​​The Martian

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 91 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 92

47. The Chronicles of Narnia

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 93 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 94

48. Iron Man

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 95 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 96

49. Deadly Honeymoon

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 97 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 98

50. District 9

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 99 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 100

51. Paranoia

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 101 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 102

52. Ugly Betty

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 103 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 104

53. Treasure hunters

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 105 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 106

54. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 107 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 108

55. Elysium

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 109 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 110

56. 300: Rise of an Empire

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 111 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 112

57. Local

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 113 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 114

58. The 300 Spartans

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 115 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 116

59. Prometheus

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 117 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 118

60. Harry Potter and the Deathly Hallows

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 119 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 120

61. Game of Thrones

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 121 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 122

 

62. Robocop

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 123 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 124

17
ГайхмаарГайхмаар
2
Ха ХаХа Ха
1
ТэнэглэлТэнэглэл
1
БахархмаарБахархмаар
0
ГоёГоё
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Фейсбүүк сэтгэгдэл

6 Сэтгэгдэл

 1. Erdemtvils Academ

  2016/03/15 at 16:02

 2. Зочин

  2016/03/15 at 19:52

  Star warsiin tuhai goy2 medeelel ntr oruupj uguuch 😘😘

 3. sda

  2016/03/16 at 18:13

  ene chine garahgui baina shde

 4. dadadada

  2016/03/17 at 20:20

  goy medee bnaa.

 5. zolboo

  2017/02/16 at 21:45

  Zurag ni garj irehgui bhin

 6. Nymdavaa

  2017/11/10 at 13:33

  Garj irexgvil bnashd

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй.