Холливудын кинонууд визуаль эффект ашиглахын өмнө ба дараа

1

Уран сайхны кинонууд визуаль эффектгүйгээр ямар харагдах бол? Холливудын олон гайхалтай дуулиан тарьсан кинонууд компьютерын визуаль эффектгүйгээр хийгдсэн нь үгүй байдаг ба визуаль эффектийг хийсний дараах байдлаараа үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөсөн шилдэг бүтээл болдог. Та бидний мэдэх алдартай кинонууд визуаль эффект хийгдэхээс өмнө болон хийгдсэний дараа ямар байдгийг дараах харьцуулсан зурагнууд харуулж байгаа юм.

1. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 1 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 2

[/before-after]

2. Guardians of the Galaxy

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 3 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 4

[/before-after]

3. Pirates of the Caribbean

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 5 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 6

[/before-after]

4. Life of Pi

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 7 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 8

[/before-after]

5. The Hobbit: An Unexpected Journey

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 9 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 10

[/before-after]

6. The Twilight Saga: Eclipse

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 11 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 12

[/before-after]

7. Alice in Wonderland

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 13 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 14

[/before-after]

8. Boardwalk Empire

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 15 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 16

[/before-after]

9. The Great Gatsby

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 17 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 18

[/before-after]

10. The Dark Knight

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 19 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 20

[/before-after]

11. Matrix

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 21 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 22

[/before-after]

12. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 23 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 24

[/before-after]

13. Oz The Great and Powerful

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 25 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 26

[/before-after]

14. X-Men: Days of Future Past

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 27 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 28

[/before-after]

15. Alice in Wonderland

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 29 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 30

[/before-after]

16. The Hobbit

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 31 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 32

[/before-after]

17. The mystery in their eyes

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 33 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 34

[/before-after]

18. The Wolf of Wall Street

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 35 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 36

[/before-after]

19. Harry Potter and the Half-Blood Prince

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 37 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 38

[/before-after]

20. Life of Pi

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 39 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 40

[/before-after]

21. The Lord of the Rings

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 41 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 42

[/before-after]

22. Avengers

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 43 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 44

[/before-after]

23. The Walking Dead

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 45 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 46

[/before-after]

24. Rise of the Planet of the Apes

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 47 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 48

[/before-after]

25. The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 49 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 50

[/before-after]

26. Godzilla

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 51 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 52

[/before-after]

27. Mad Max: Fury Road

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 53 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 54

[/before-after]

28. Deadpool

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 55 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 56

[/before-after]

29. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 57 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 58

[/before-after]

30. Gravity

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 59 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 60

[/before-after]

31. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 61 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 62

[/before-after]

32. Mad Max: Fury Road

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 63 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 64

[/before-after]

33. The 300 Spartans

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 65 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 66

[/before-after]

34. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 67 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 68

[/before-after]

35. Mad Max: Fury Road

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 69 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 70

[/before-after]

36. Elysium

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 71 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 72

[/before-after]

37. Robocop

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 73 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 74

[/before-after]

38. King Arthur

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 75 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 76

[/before-after]

39. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 77 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 78

[/before-after]

40. Mad Max: Fury Road

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 79 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 80

[/before-after]

41. Episodes

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 81 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 82

[/before-after]

42. The Maze Runner

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 83 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 84

[/before-after]

43. Grey’s Anatomy

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 85 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 86

[/before-after]

44. The Man From U.N.C.L.E.

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 87 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 88

[/before-after]

45. Into the Woods

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 89 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 90

[/before-after]

46. ​​The Martian

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 91 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 92

[/before-after]

47. The Chronicles of Narnia

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 93 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 94

[/before-after]

48. Iron Man

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 95 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 96

[/before-after]

49. Deadly Honeymoon

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 97 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 98

[/before-after]

50. District 9

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 99 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 100

[/before-after]

51. Paranoia

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 101 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 102

[/before-after]

52. Ugly Betty

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 103 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 104

[/before-after]

53. Treasure hunters

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 105 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 106

[/before-after]

54. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 107 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 108

[/before-after]

55. Elysium

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 109 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 110

[/before-after]

56. 300: Rise of an Empire

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 111 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 112

[/before-after]

57. Local

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 113 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 114

[/before-after]

58. The 300 Spartans

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 115 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 116

[/before-after]

59. Prometheus

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 117 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 118

[/before-after]

60. Harry Potter and the Deathly Hallows

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 119 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 120

[/before-after]

61. Game of Thrones

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 121 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 122

[/before-after]

 

62. Robocop

[before-after viewer_position=”center” move_on_hover=”true”]

Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 123 Холливудын кинонууд визуаль эффект хийхийн өмнө болон дараа 124

[/before-after]
17
ГайхмаарГайхмаар
2
Ха ХаХа Ха
1
ТэнэглэлТэнэглэл
1
БахархмаарБахархмаар
0
ГоёГоё
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

6 Сэтгэгдэл

 1. Erdemtvils Academ

  2016/03/15 at 16:02

 2. Зочин

  2016/03/15 at 19:52

  Star warsiin tuhai goy2 medeelel ntr oruupj uguuch ??

 3. sda

  2016/03/16 at 18:13

  ene chine garahgui baina shde

 4. dadadada

  2016/03/17 at 20:20

  goy medee bnaa.

 5. zolboo

  2017/02/16 at 21:45

  Zurag ni garj irehgui bhin

 6. Nymdavaa

  2017/11/10 at 13:33

  Garj irexgvil bnashd

Сэтгэгдэл бичих

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд XopoM.com хариуцлага хүлээхгүй. Required fields are marked *